Bună tuturor,

Aici aveți site-ul pentru logare https://alumniversum.ro/

1. Aveți grijă să selectați specializarea voastră.

2. După ce vă înregistrați, vă rugăm să completați căsuța cu numele, mărimea la tocă și la robă. Vă rog să fiți atenți la cum completați numele, trebuie sa folosiți diacritice acolo unde este cazul. Numele, așa cum le completați, vor fi preluate pe diplome și strigarea catalogului.
Mărimea la robă și tocă se pot modifica direct în căsuța din dreapta a paginii până in 10 ianuarie de fiecare dată când modificați ceva la mărimi sau la nume vă rog să dați Save.

3. Tocile alese de voi vor fi S-M-L-XL – în dreptul fiecărei mărimi (51-61) se află și varianta acestora de S-M-L-XL. Dacă aveți între 51 și 53 cm (după măsurători) veți alege mărimea S, dacă aveți între 54 și 56 cm, veți alege mărimea M, dacă aveți între 57 și 58 cm veți alege mărimea L și dacă aveți între 59 și 61 cm veți alege mărimea XL.

4. Cei care vor opta și pentru personalizarea tocii, este foarte important de știut că la data de 15 ianuarie se vor plasa comenzile finale spre furnizori și nu se mai poate modifica personalizarea

5. Vă rog să completați căsuța pentru ecuson până în 10 ianuarie. (doar cei care ați optat pentru ecuson)

Mulțumim, aniversez.ro

Cum plătești cu cardul online

  • alege produsul sau serviciul pe care dorești să-l plătești și finalizează comanda;
  • introdu datele cardului în pagina de plată securizată (numărul cardului, data expirării, codul CVV2/CVC2);
  • introdu parola 3D Secure primită prin SMS, pentru confirmarea și finalizarea tranzacției online;
  • plata se va finaliza rapid, după verificarea parolei.

 

Ce este 3D Secure

3D Secure este un standard de securitate dezvoltat de Visa și MasterCard care oferă posibilitatea de a utiliza o parolă suplimentară la plata online, pentru a preveni tentativele de fraudă. Această parolă îți va fi solicitată de fiecare dată când vei efectua o tranzacție pe site-ul unui comerciant partener NETOPIA Payments. 3D Secure a apărut ca răspuns la necesitatea dezvoltării unor mijloace prin care să se verifice dacă persoana care face o plată pe Internet este chiar deținătorul real al cardului.  3D Secure are la baza un cod unic asociat fiecărei tranzacții ce te va proteja împotriva utilizării neautorizate a cardului tău.

Hello everyone,

Here you have the website for logging in https://alumniversum.ro/

1. Be careful in selecting your specialization.

2. After you register, please fill in the box with your name, toca and robe size. Please be careful how you fill in the name, you must use diacritics where needed. The names, as you fill them in, will be the same on the diplomas and catalog callout.
The size of the robe and toca can be changed directly in the box on the right of the page until January 10. Every time you change something about the sizes or the name, please hit “Save”.

3. The tocas you choose will be S-M-L-XL – next to each size (51-61) there is also their version of S-M-L-XL. If you are between 51 and 53 cm (after measurements) you will choose size S, if you are between 54 and 56 cm you will choose size M, if you are between 57 and 58 cm you will choose size L and if you are between 59 and 61 cm you will choose size XL.

4. Those who will also opt for the customization of the top-side of the toca, it is very important to know that on January 15th the final orders will be placed with the suppliers and the customization can no longer be modified.

5. Please complete the nametag box by January 10th. (only those who opted for the badge)

Thank you, aniversez.ro

How to pay by card online

– choose the product or service you want to pay for and complete the order;
– enter the card data in the secure payment page (card number, expiry date, CVV2/CVC2 code);
– enter the 3D Secure password received via SMS, or banking app, to confirm and complete the online transaction;
– payment will be completed quickly after password verification.

What is 3D Secure

3D Secure is a security standard developed by Visa and MasterCard that offers the possibility of using an additional password when paying online to prevent fraud attempts. This password will be requested each time you make a transaction on the website of a NETOPIA Payments partner merchant. 3D Secure appeared in response to the need to develop means to verify whether the person making a payment on the Internet is really the real holder of the card. 3D Secure is based on a unique code associated with each transaction that will protect you against unauthorized use of your card.